Després de gairebé 10 anys fent franquícies i amb una evolució clara del sector després dels efectes de la crisi econòmica, hem detectat noves necessitats en el mercat i és per això que a partir de 2016 volem arribar a encara més llocs i a més públic.

En Duldi plantegem un nou model de franquícia per a poder arribar a poblacions més petites, amb locals més petits i amb rendes més baixes. Però no ens oblidem del reeixit model de franquícia que portem implantant des de 2008 en locals de més de 40m2 en grans ciutats.

Tamany del local 25-40 m2 40-100 m2
Inversió segons local ≤ 30.000€ ≤ 45.000€
Ubicació del local Zona comercial, a peu de carrer, bona comunicació, carrers principals, centres comercials, etc.
Cànon d’entrada Sense cost
Royalty Sense cost
Cànon de publicitat Sense cost
Zona d’expansió Tot Espanya
Població mínima 10.000 habitants 40.000 habitants
Botigues franquiciades 37
Botigues propies 2

Col·laboració financera


Duldi compta amb convenis de col·laboració financera per als nostres franquiciats en els quals cal destacar l’ICO DIRECTE
més informació

El franquiciador es compromet a:

  • Cedir la llicència de marca i els signes d’identificació d’aquesta: logotip, colors corporatius, etc.
  • Transmetre el saber fer o “know-how” al franquiciat a través de diversos mètodes: formació del personal, prestació de suport continu, etc.
  • Realitzar una inversió publicitària de la marca per un import periòdic pactat (sobre la base del royalty de publicitat).
  • Donar assistència tecnològica.

Per la seva part, el franquiciat es compromet a:

  • Preservar la imatge de marca de l’empresa franquiciada mantenint un comportament honest i uns requisits estètics i de neteja en els establiments.
  • Respectar els mètodes comercials i el “know-how” transmès.
  • Adquirir els subministraments del franquiciador, en moltes ocasions, amb exclusivitat.
  • Sotmetre’s al control del franquiciador.
franquicia 1. f. Concessió de drets d'explotació d'un producte, activitat o nom comercial, atorgada per una empresa a una o diverses persones en una zona determinada.